Rywka Wiernik - born 1807
- married May 20, 1843 -
Herszlik Szczekacz - born 1799
Sora Szczekacz - born January 25, 1845
- married December 28, 1862 -
Hendel Reycensztein - born 1844
-
Pessa Szczekacz - born February 13, 1847